Εταίροι

Το έργο για τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (InEcVET) συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα από οργανισμούς-εταίρους από όλη την Ευρώπη. Η κοινοπραξία αποτελείται από 8 εταίρους που ανέλαβαν την πλήρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων και 2 ειδικούς εταίρους. Οι εταίροι έχουν επιλεγεί σε ζεύγη με 2 φορείς από την Ιρλανδία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ρουμανία, που θα εργαστούν ομαδικά για να αναπτύξουν το προτεινόμενο οικοσύστημα καινοτομίας με υποστήριξη από τον ειδικευμένο τεχνικό εταίρο από τη Φινλανδία και τον ειδικευμένο εταίρο για παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων από την Ιρλανδία. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017.Το έργο InEcVET χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των έργων για την προώθηση συνεργασίας (Forward Looking Cooperation Projects) του προγράμματος Erasmus +.

Μια σύντομη εισαγωγή για κάθε ένα από τους 10 εταίρους του έργου παρουσιάζεται παρακάτω.

Future In Perspective Limited

Το Future In Perspective Limited (fipl) είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, ηλεκτρονκής μάθησης, ψηφιακών μέσων και κοινωνικής ένταξης. Η εταιρεία εστιάζει τις εργασίες της σε 4 βασικούς τομείς: (1) στη διεξαγωγή ερευνών και αναλύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης και στήριξης επιχειρήσεων, της ένταξης μεταναστών, της κοινωνικής ένταξης και της αγροτικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχική έρευνα δράσης, (2) στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πλαισίων αξιολόγησης και στη διενέργεια ελέγχων διασφάλισης της ποιότητας και αξιολογήσεων, (3) στο σχεδιασμό και την εκπαίδευση πολυμέσων, στην ανάπτυξη μαθησιακών εργαλείων, πόρων και περιβαλλόντων επικοινωνίας και στην οπτικοακουστική παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη αυτο-κατευθυνόμενων οδών μάθησης. Το fipl ενθαρρύνει την εκπαιδευτική ανάπτυξη του «Ελεύθερου Εκπαιδευόμενου» (“Free Agent Learner”) δίνοντας τη δυνατότητα σε μέλη της ομάδας-στόχος να αναπτύξουν βασικές ικανότητες σε περιβάλλοντα μεικτής μάθησης, (4) στην ανάπτυξη γενικών εννοιών branding και εκστρατειών προώθησης για τον κοινοτικό και εθελοντικό τομέα και για παρόχους εκπαίδευσης ούτως ώστε να προσελκύσουν διστακτικούς μαθητές στη δια βίου μάθηση. Η εταιρεία συνεργάζεται γενικά με οργανισμούς που απευθύνονται σε άτομα για τα οποία έχει αποτύχει η παραδοσιακή εκπαίδευση και η δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση.

Contact information

Address

Website
http://www.fipl.eu

E-mail