Εταίροι

Το έργο για τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (InEcVET) συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα από οργανισμούς-εταίρους από όλη την Ευρώπη. Η κοινοπραξία αποτελείται από 8 εταίρους που ανέλαβαν την πλήρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων και 2 ειδικούς εταίρους. Οι εταίροι έχουν επιλεγεί σε ζεύγη με 2 φορείς από την Ιρλανδία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ρουμανία, που θα εργαστούν ομαδικά για να αναπτύξουν το προτεινόμενο οικοσύστημα καινοτομίας με υποστήριξη από τον ειδικευμένο τεχνικό εταίρο από τη Φινλανδία και τον ειδικευμένο εταίρο για παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων από την Ιρλανδία. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017.Το έργο InEcVET χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των έργων για την προώθηση συνεργασίας (Forward Looking Cooperation Projects) του προγράμματος Erasmus +.

Μια σύντομη εισαγωγή για κάθε ένα από τους 10 εταίρους του έργου παρουσιάζεται παρακάτω.

Innoventum Oy

Το Innoventum Oy έχει εμπειρία πολλών ετών στην ανάπτυξη εύχρηστων διαδικτυακών εφαρμογών για διάφορους σκοπούς: από ηλεκτρονική μάθηση μέχρι διαδικτυακές αγορές και ζωντανη μετάδοση βίντεο. Το βασικό του προϊόν είναι κατάλληλο για πολλές διαφορετικές ανάγκες, αναπτυγμένο σε ένα εξαιρετικά ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο. Από το 2001, έχει εμπλακεί στην ανάπτυξη εργαλείων για μεταδοση βίντεο και ηλεκτρονική μάθηση και πλατφορμών για πελάτες, όπως το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας, την Πόλη του Joensuu, πολλές δημόσιες επιχειρήσεις και αριθμό έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Το Innoventum έχει εμπειρία στη δημιουργία προσαρμοσμένων λειτουργιών για την παράδοση ενός ευρέος φάσματος τεχνολογικών αποτελεσμάτων, όπως περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης, μετάδοση βίντεο, πολυμεσικό μαθησιακό περιεχόμενο, κοινωνικές διαπεριφερειακές ενότητες δικτύωσης και διαφορετικούς τύπους σχεσιακών βάσεvn δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης. Το Innoventum υιοθετεί μια προσέγγιση προσανατολισμένη σε πρακτικές λύσεις για την δημιουργία εύχρηστων, κατανοητών και λειτουργικών διαδικτυακών περιβαλλόντων.

Contact information

Address

Website
http://www.innoventum.fi

E-mail
inecvet@innoventum.fi