Εταίροι

Το έργο για τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (InEcVET) συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα από οργανισμούς-εταίρους από όλη την Ευρώπη. Η κοινοπραξία αποτελείται από 8 εταίρους που ανέλαβαν την πλήρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων και 2 ειδικούς εταίρους. Οι εταίροι έχουν επιλεγεί σε ζεύγη με 2 φορείς από την Ιρλανδία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ρουμανία, που θα εργαστούν ομαδικά για να αναπτύξουν το προτεινόμενο οικοσύστημα καινοτομίας με υποστήριξη από τον ειδικευμένο τεχνικό εταίρο από τη Φινλανδία και τον ειδικευμένο εταίρο για παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων από την Ιρλανδία. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017.Το έργο InEcVET χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των έργων για την προώθηση συνεργασίας (Forward Looking Cooperation Projects) του προγράμματος Erasmus +.

Μια σύντομη εισαγωγή για κάθε ένα από τους 10 εταίρους του έργου παρουσιάζεται παρακάτω.

Louth and Meath Education and Training Board

Το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Louth και Meath (Louth and Meath Education and Training Board – LMETB) είναι μια τοπική θεσμική αρχή εκπαίδευσης και κατάρτισης και είναι μία από τις 16 στο σύνολο στην Ιρλανδία, που αγωνίζονται να προστατεύσουν, να προωθήσουν και να ενισχύσουν τα συμφέροντα στους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Το LMETB στοχεύει στην προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας στην εκπαίδευση των νέων και ενηλίκων μέσω της παροχής των δυναμικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό. Το LMETB έχει μεγάλη πείρα στις καινοτόμες πρακτικές σε σχολεία και κέντρα εκπαίδευσης και απέκτησε διεθνή αναγνώριση για την καινοτομία στην εκπαίδευση. Το LMETB λειτουργεί μια ομάδα σκέψης (think tank) για την υποστήριξη του σχεδιασμού και του πειραματισμού και της Στρατηγικής 2014-2019 για την Περαιτέρω Εκπαίδευση και Κατάρτιση, κάτι που απαιτεί ουσιαστική ενσωμάτωση με τον κόσμο της εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με επιχειρήσεις, τοπικούς εργοδότες και εκπροσώπους από τον κλάδο της βιομηχανίας. Το LMETB δρα ενεργά για την ανάπτυξη πολιτικών που στηρίζουν την προώθηση εργασίας η οποία βασίζεται στη μάθηση ως μέρος του ευρέος φάσματος εκπαιδευτικών υπηρεσιών που διατίθενται στην περιοχή του. Ως η κύρια δημόσια εκπαιδευτική αρχή εκπαίδευσης στις περιοχές του Louth και Meath, το LMETB εργοδοτεί πάνω από 2.200 υπαλλήλους.

Contact information

Address

Website
http://www.lmetb.ie

E-mail
education@lmetb.ie