Εταίροι

Το έργο για τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (InEcVET) συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα από οργανισμούς-εταίρους από όλη την Ευρώπη. Η κοινοπραξία αποτελείται από 8 εταίρους που ανέλαβαν την πλήρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων και 2 ειδικούς εταίρους. Οι εταίροι έχουν επιλεγεί σε ζεύγη με 2 φορείς από την Ιρλανδία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ρουμανία, που θα εργαστούν ομαδικά για να αναπτύξουν το προτεινόμενο οικοσύστημα καινοτομίας με υποστήριξη από τον ειδικευμένο τεχνικό εταίρο από τη Φινλανδία και τον ειδικευμένο εταίρο για παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων από την Ιρλανδία. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017.Το έργο InEcVET χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των έργων για την προώθηση συνεργασίας (Forward Looking Cooperation Projects) του προγράμματος Erasmus +.

Μια σύντομη εισαγωγή για κάθε ένα από τους 10 εταίρους του έργου παρουσιάζεται παρακάτω.

Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology

Το CARDET (Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology) εξελίσσεται σε ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στον τομέα σχεδιασμού και υλοποίησης έργων, διαχείρισης έργων, και εκπαίδευσης. Έχει ολοκληρώσει πολλά έργα που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων και την παγκόσμια πολιτότητα. Αποστολή μας είναι η προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης στο χώρο της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσα από πρακτικές βασισμένες σε έρευνα και επιστημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα βετεράνων με δεκαετίες διεθνούς εμπειρίας στους τομείς της εκπαίδευσης νέων, πολιτικής αγωγής, εμπλοκής και την πολιτότητας, εκπαιδευτικού σχεδιασμού, παγκόσμιας εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής μάθησης, εκπαιδευτικής αξιολόγησης, εκπαίδευσης ενηλίκων, και αξιολόγησης. Τα μέλη της ομάδας του CARDET έχουν συμμετάσχει με επιτυχία σε περισσότερα από 100 έργα, σε περισσότερες από 30 χώρες, πολλά από τα οποία είχαν υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη Microsoft, την Κοινοπολιτεία Μάθησης, διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα με διάφορα Υπουργεία Παιδείας. Ένα από τα ισχυρά μας στοιχεία είναι η ικανότητά μας στον προσεκτικό σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση των έργων σε διάφορα πλαίσια.

Contact information

Address

Website
www.cardet.org

E-mail
info@cardet.org