Εταίροι

Το έργο για τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (InEcVET) συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα από οργανισμούς-εταίρους από όλη την Ευρώπη. Η κοινοπραξία αποτελείται από 8 εταίρους που ανέλαβαν την πλήρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων και 2 ειδικούς εταίρους. Οι εταίροι έχουν επιλεγεί σε ζεύγη με 2 φορείς από την Ιρλανδία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ρουμανία, που θα εργαστούν ομαδικά για να αναπτύξουν το προτεινόμενο οικοσύστημα καινοτομίας με υποστήριξη από τον ειδικευμένο τεχνικό εταίρο από τη Φινλανδία και τον ειδικευμένο εταίρο για παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων από την Ιρλανδία. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017.Το έργο InEcVET χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των έργων για την προώθηση συνεργασίας (Forward Looking Cooperation Projects) του προγράμματος Erasmus +.

Μια σύντομη εισαγωγή για κάθε ένα από τους 10 εταίρους του έργου παρουσιάζεται παρακάτω.

Conselho Empresarial do Tamega e Sousa

Το Conselho Empresarial do Tamega e Sousa (CETS) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιχειρηματικός σύνδεσμος που βρίσκεται στο NUTS III στην περιοχή Tâmega. Συγκεντρώνει 12 επιχειρηματικούς συνδέσμους από 11 δήμους στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας. Το CETS συγκροτήθηκε μετά από ένα περιφερειακό φόρουμ ανταγωνιστικότητας το 2011, κατά το οποίο τονίστηκε η ανάγκη για πιο στενή συνεργασία μεταξύ όλων των συνδέσμων και δήμων, προκειμένου να καθοριστεί μια κοινή στρατηγική για έξυπνη εξειδίκευση. Ο συγκεκριμένος στόχος του CETS είναι η αειφόρος ανάπτυξη της περιοχής και η προώθηση της κοινωνικοοικονομικής της προόδου. Ειδικότερα, το CETS διεξάγει κοινές δράσεις με τους περιφερειακούς δήμους που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, τις επιχειρήσεις την παροχή βοήθειας και κατάρτισης σε επιχειρήσεις και την απασχόληση. Η περιοχή Tâmega e Sousa είναι μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης με τα στατιστικά στοιχεία για το ΑΕΠ να δείχνουν ένα επίπεδο εξόδου είναι μικρότερο από το 50% του μέσου όρου της ΕΕ. Η περιοχή Tâmega e Sousa είναι επίσης μια από τις περιφέρειες της Ευρώπης με μεγάλο αριθμό νέων, αλλά κάθε χρόνο πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τους δήμους τους προς αναζήτηση ευκαιριών εργασίας στο εξωτερικό, κάτι που χρησιμοποιούμε και για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού.

Contact information

Address

Website
http://www.cets.pt/

E-mail