Εταίροι

Το έργο για τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (InEcVET) συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα από οργανισμούς-εταίρους από όλη την Ευρώπη. Η κοινοπραξία αποτελείται από 8 εταίρους που ανέλαβαν την πλήρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων και 2 ειδικούς εταίρους. Οι εταίροι έχουν επιλεγεί σε ζεύγη με 2 φορείς από την Ιρλανδία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ρουμανία, που θα εργαστούν ομαδικά για να αναπτύξουν το προτεινόμενο οικοσύστημα καινοτομίας με υποστήριξη από τον ειδικευμένο τεχνικό εταίρο από τη Φινλανδία και τον ειδικευμένο εταίρο για παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων από την Ιρλανδία. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017.Το έργο InEcVET χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των έργων για την προώθηση συνεργασίας (Forward Looking Cooperation Projects) του προγράμματος Erasmus +.

Μια σύντομη εισαγωγή για κάθε ένα από τους 10 εταίρους του έργου παρουσιάζεται παρακάτω.

European University Cyprus

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα πανεπιστήμιο στην Κυπριακή Δημοκρατία που ανήκει στη Laureate International Universities, όπου συμμετέχουν περισσότερα από 75 διαπιστευμένα πανεπιστήμια και διαδικτυακά ιδρύματα σε 29 χώρες με περισσότερες από 150 πανεπιστημιουπόλεις και πάνω από 800.000 φοιτητές σε όλο τον κόσμο. Τόσο το δίκτυο όσο και το πανεπιστήμιο δραστηριοποιούνται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας. Δημιούργησε το πρώτο «φυτώριο» για νεοφυείς επιχειρήσεις στην Κύπρο το 2003 και πρόσφατα αναβάθμισε το εκπαιδευτικό περιεχόμενό του για να προωθήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Με τη χρήση της μεθοδολογίας αποκλίνουσας συμπεριφοράς (positive deviance), βασικά διδάγματα μπορούν να ενσωματωθούν για τη βελτίωση της υφιστάμενης επαγγελματικής κατάρτισης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω των νεοφυών επιχειρήσεις στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης. Το Πανεπιστήμιο ανήκει στην A.S. Cyprus College Limited, στην οποία ανήκει και το Cyprus College, ένας κορυφαίος πάροχος επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Το Cyprus College παρέχει επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση από το 1961 και παρέχει δεκαπέντε μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Έχει μακροχρόνια πείρα στην παροχή υπηρεσιών δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης που είναι διαπιστευμένες από κυπριακούς κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Contact information

Address

Website
http://www.euc.ac.cy/

E-mail