Εταίροι

Το έργο για τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (InEcVET) συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα από οργανισμούς-εταίρους από όλη την Ευρώπη. Η κοινοπραξία αποτελείται από 8 εταίρους που ανέλαβαν την πλήρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων και 2 ειδικούς εταίρους. Οι εταίροι έχουν επιλεγεί σε ζεύγη με 2 φορείς από την Ιρλανδία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ρουμανία, που θα εργαστούν ομαδικά για να αναπτύξουν το προτεινόμενο οικοσύστημα καινοτομίας με υποστήριξη από τον ειδικευμένο τεχνικό εταίρο από τη Φινλανδία και τον ειδικευμένο εταίρο για παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων από την Ιρλανδία. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017.Το έργο InEcVET χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των έργων για την προώθηση συνεργασίας (Forward Looking Cooperation Projects) του προγράμματος Erasmus +.

Μια σύντομη εισαγωγή για κάθε ένα από τους 10 εταίρους του έργου παρουσιάζεται παρακάτω.

AOA Arges

Το Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges (AOA Arges) είναι ένας επιχειρηματικός σύνδεσμος που παρέχει ...

Read more

CARDET

Το CARDET (Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology) εξελίσσεται σε ένα από τα κορυφαία ...

Read more

CETS

Το Conselho Empresarial do Tamega e Sousa (CETS) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιχειρηματικός σύνδεσμος που ...

Read more

EUC

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα πανεπιστήμιο στην Κυπριακή Δημοκρατία που ...

Read more

FIPL

Το Future In Perspective Limited (fipl) είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ειδικεύεται στους τομείς της ...

Read more

INNOVENTUM

Το Innoventum Oy έχει εμπειρία πολλών ετών στην ανάπτυξη εύχρηστων διαδικτυακών εφαρμογών για ...

Read more

LMETB

Το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Louth και Meath (Louth and Meath Education and Training Board – LMETB) είναι μια ...

Read more

Meath Partnership

H Κοινοτική Αγροτική και Κοινωνική Αναπτυξιακή Συνεργασία του Meath (Meath Community Rural and Social Development ...

Read more

Municipio de Lousada

Ο Δήμος Lousada είναι ένας θεσμός της τοπικής δημόσιας διοίκησης. Στοχεύει στην εξυπηρέτηση των ...

Read more

University of Pitesti

Το Πανεπιστήμιο του Πιτέστι (UPIT) είναι ένα μεσαίου μεγέθους πανεπιστήμιο με πάνω από 10.000 ...

Read more