ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Σχεδόν κάθε οργανισμός ή εταιρεία δηλώνει ότι επιδιώκει την καινοτομία. Ωστόσο, λίγοι ξέρουν πώς να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για να την εμπνεύσουν, να δώσουν κίνητρα για την ανάπτυξή της, να την χρηματοδοτήσουν, να την μετρήσουν και στο τέλος να επωφεληθούν από αυτή. Για πολλούς οργανισμούς ακόμη και η διαδικασία να ορίσουν την καινοτομία μπορεί να αποτελεί πρόκληση. Σε πολλά επιχειρηματικά περιβάλλοντα τα οφέλη της καινοτομίας είναι εμφανή στον ισολογισμό της εταιρείας ή στην τιμή της μετοχής της. Παρόλα αυτά, σε τομείς, όπως είναι ο τομέας της Επαγγελματική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), τα οφέλη της καινοτομίας μπορεί να μην είναι πρόδηλα και να είναι δύσκολο να διαπιστωθούν με μετρήσεις. Ο περιορισμός την καινοτομία σε συγκεκριμένους τομείς θεωρείται αντιπαραγωγικό και στις σύγχρονες οικονομίες η καινοτομία στον τομέα της ΕΕΚ είναι ουσιώδης τόσο για την οικονομική όσο και την κοινωνική πρόοδο.

Διαβάστε περισσότερα