Intrapreneurship Curriculum

8 Module

Modulul 1: Introducere în intraprenoriat

Modulul 2: Cercetare & Analiză

Modulul 3: Generarea & Evaluarea Ideilor

Modulul 4: Gândirea critică și rezolvarea problemelor

Modulul 5: Conducerea procesului

Modulul 6: Managementul schimbării

Modulul 7: Gândirea laterală și creativitatea

Modulul 8: Managementul Proiectelor